ОВДП/Bonds
Послуги андеррайтингу
організація випусків цінних паперів
Випуск і розміщення цінних паперів компанії на фондовому ринку
Вигідна альтернатива комерційному кредиту
Залучення додаткового капіталу для бізнесу
Реальна можливість фінансування та зростання Вашої компанії
Відкриття та доступ Вашої компанії для інвестиційного ринку
Ми знаємо як і готові допомогти Вам із залученням капіталу:
1
Проконсультуємо щодо випуску та розміщення облігацій
2
Підготуємо пакет документів
3
Супроводимо реєстрацію випуску цінних паперів
4
Розмістимо облігації на біржовому ринку та запропонуємо до викупу потенційним інвесторам
5
Проконсультуємо щодо надання регульованої та нерегульованої інформації емітента до НКЦПФР
Послуги андеррайтингу ТАСКОМБАНКУ:
Підготовка пакета документів для реєстрації випуску в НКЦПФР
Супровід реєстрації результатів розміщення в НКЦПФР
Супровід реєстрації випуску в НКЦПФР
Можливий викуп облігацій на позицію банку, за окремим погодженням Колегіальним органом банку
Консультації щодо реєстрації випуску (зокрема звітність емітента перед НКЦПФР)
Підготовка документів для реєстрації результатів первинного розміщення
Технічний супровід первинного розміщення (зокрема робота з Національним депозитарієм і фондовою біржею)
Можлива пропозиція облігацій партнерам і клієнтам банку. У цьому випадку зазначені партнери встановлюють ліміти на вкладення в облігації. У разі встановлення лімітів партнерами і клієнтами банку відбувається продаж облігацій зазначеним особам
Варіанти випусків облігацій
Параметри Закритий випуск без публічної пропозиції і без проспекту Закритий випуск з публічною пропозицією і без проспекту Відкритий випуск з публічною пропозицією і з проспектом
Необхідність подавати регульовану інформацію (в день події + щоквартальну) Так Так Так
Необхідність підтримувати проспект в актуальному стані і подавати в НКЦПФР інформацію Ні Ні
 • Доповнення до проспекту в паперовому та електронному вигляді
 • Оформлені протокольні рішення уповноваженого органу емітента щодо затвердження змін до проспекту.
 • Термін: протягом 5 робочих днів
Кількість покупців:
 • Рішення про випуск
 • Зазначається 150 конкретних потенційних покупців
 • Зазначається 150 конкретних потенційних покупців
 • не обмежена
 • Вторинний обіг
 • 150 будь-яких власників
 • 150 будь-яких власників
 • не обмежена
Період первинного розміщення Протягом 2 місяців Протягом 12 місяців Протягом 12 місяців
Період фінансової звітності зі звітом аудитора, складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог НКЦПФР За квартал і за попередній рік За квартал і за попередній рік За квартал і за 2 попередні роки
Подача фінансової звітності за МСФЗ, якщо зобов’язує закон. Допускається звітність за НСБО, але перевага надається МСФЗ Допускається звітність за НСБО, але перевага надається МСФЗ Допускається звітність за НСБО, але перевага надається МСФЗ
Типові умови структури випуску
Не більше 3 власних капіталів емітента обсяг випуску (сума всіх серій облігацій)
Щорічний перегляд номінальної ставки
50-100 млн грн обсяг окремої серії облігацій*
Щорічний викуп облігацій (оферта) ***
Гривня або іноземна валюта ** валюта випуску
Номінальна ставка визначається емітентом самостійно ми проконсультуємо, як визначити прийнятний рівень
5 років термін обігу
Кредитний рейтинг за національною шкалою
Щоквартальна виплата відсотків
Допуск до торгів на фондовій біржі
Витрати на державну реєстрацію та
обслуговування випуску облігацій:
Державне мито - 0,1% від номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше п’ятдесятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року. Оплачується окремо за кожною серією облігацій
Послуги аудитора згідно з постановою НКЦПФР №555
Витрати, пов'язані з обслуговуванням рахунку емітента в Національному депозитарії України (НДУ)
Витрати на подачу регульованої інформації емітента https://cabinet.smida.gov.ua/ згідно з постановою НКЦПФР №2826
Підтримка офіційного сайту емітента в актуальному стані ТОВ «ТАС-Логістик» та ін.
З усіх питань щодо організації випусків облігацій звертайтеся до департаменту операцій на фондовому ринку