ОВДП/Bonds
Операції з облігаціями банку
Всі облігації банку включені до біржового списку фондової біржі – угоди укладаються та виконуються швидко та зручно
Облігаціям присвоєно рейтинг інвестиційного рівня авторитетним рейтинговим агентством
Облігації серії F, I, J входять до біржового реєстру біржі ПФТС
Обіг облігацій можливий як на біржовому, так і на позабіржовому ринках
Висока ліквідність - можливість інвестувати на зручний термін від однієї ночі та до оферти
Ви маєте змогу диверсифікувати свої вклади шляхом придбання облігацій АТ «ТАСКОМБАНК»
з 2008 року
випускаємо власні облігації. Завжди чітко виконуємо свої зобов’язання
10 серій обсягом 980 млн грн
загальна кількість випущених облігацій АТ «ТАСКОМБАНК»
Серії G, I, J
обсягом 300 млн грн - найбільш ліквідні корпоративні облігації на біржі ПФТС і перші в Україні облігації за стандартами ЄС
ТАСКОМБАНК — єдиний емітент,
який торгує напряму власними облігаціями на біржі України
Переваги інвестування в облігації ТАСКОМБАНКУ:
1
Щорічний перегляд номінальної ставки Ставка встановлюється банком з урахуванням ринкової кон'юнктури, проте не може бути нижче облікової ставки Національного банку України (серія F) або 1/2 облікової ставки Національного банку України (серія G, I, J)
2
Щорічна оферта Обов’язок банку викупити облігації в конкретні дати за номінальною вартістю за бажанням інвестора
3
Реалізація облігацій на вторинному ринку Реалізація облігацій на вторинному ринкуБез жорсткої прив’язки до номінальної відсоткової ставки та завжди відбувається на поточних ринкових умовах
4
Достроковий викуп Ви маєте можливість придбати облігації на умовах їх дострокового викупу на вигідний строк для обох сторін
5
Доступність Облігації можуть купити фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України
Облігації АТ «ТАСКОМБАНК» в обігу
Облігації Серія F Серія G Серія I Серія J
Обсяг випуску 100 000 000 грн 100 000 000 грн 100 000 000 грн 100 000 000 грн
Тип випуску відкритий публічний публічний публічний
Номінал однієї облігації 1 000,00 грн 1 000,00 грн 1 000,00 грн 1 000,00 грн
Загальний строк обігу 5 років 5 років 10 років 10 років
Оферта річна річна річна річна
Ціна викупу за офертою номінал номінал номінал номінал
Номінальна відсоткова ставка на поточний рік обігу 11,0% 11,0% 11,0% 11,0%
Періодичність виплати відсотків щоквартально щоквартально щоквартально щоквартально
Дата початку розміщення 15.08.2017 15.05.2019 10.02.2020 17.02.2020
Дата погашення 10.08.2022 08.05.2024 16.02.2030 23.02.2030